Fietspuzzeltocht uitgesteld!

Helaas hebben wij moeten besluiten om de op 25 september a.s. geplande fietspuzzeltocht uit te stellen. Beschikbaarheid van ons clubgebouw stond dit nu nog in de weg. Niettemin zoeken wij naar een alternatief, dat wordt zoals het er nu naar uitziet 16 oktober a.s. Volg de berichten op onze website.