Jubileumjaar 150-jarige IJsvereniging geopend met feestelijke receptie!

Door: Piet de Jong, secretaris.

Op zaterdag 8 februari j.l. was het zover, het lang voorbereidde jubileumjaar werd geopend met een feestelijke receptie voor genodigden. Zo rond half vier ’s middags opende ceremoniemeester Jan Kramer deze bijeenkomst met een hartelijk welkom aan alle aanwezigen, vertegenwoordigers van talloze  verenigingen, KNSB en gemeente Zaanstad in de persoon van onze wethouder Sport Gerard Slegers.

Daarna vervolgde hij zijn toespraak met een korte bloemlezing over onze 150-jarige vereniging. De nadruk werd nog eens gelegd op de mooie unieke verbintenis van Assendelft Noord en Zuid via de in 1972 gefuseerde verenigingen de Noordpool en de Zuider ijsclub. Vervolgens was het woord aan onze voorzitter Ton Zuidervaart die zijn trots over onze vereniging nog eens benadrukte door te wijzen op de vele vrijwilligers die het reilen en zeilen van deze club mogelijk maken.

Daarna was de eer aan secretaris Piet de Jong om het fraaie jubileumboek te presenteren. Een boek over de afgelopen vijf en twintig jaar, aansluitend op het al bestaande jubileumboek “125 jaar Winter in Assendelft” dat dus vijf en twintig jaar geleden werd gepresenteerd. De eerste exemplaren werden aangeboden aan erelid en ex voorzitter Wietze van der Veer en aan wethouder Gerard Slegers, die vervolgens het woord kreeg. Deze kwam met een grote en eervolle verrassing door onze vereniging, uit naam van koning Willem Alexander en commissaris van de Koning de heer van Dijk, te belonen met de Koninklijke erepenning! Vervolgens had hij nog een verrassing, de gemeente Zaanstad denkt positief mee met ons onderzoek naar de inrichting van een skeelerbaan op ons ijsbaanterrein. Steun in de vorm van een nader te bepalen bedrag en/of vorm waarmee wij natuurlijk zeer verheugd zijn! 

Er waren daarna nog mooie woorden van de heer de Groot, vertegenwoordiger van het Gewest Noord-Holland /Utrecht van de KNSB, van ons lid en voorzitter van het District KNSB, Kees Boekel en via Lou Kramer kregen wij felicitaties van het Historisch genootschap Assendelft. Zo werden talloze cadeaus aangeboden waarbij zeker de fraai opgemaakte authentieke prikslee van onze buur vereniging Nauerna opviel!

Tot slot mocht voorzitter van de jubileumcommissie Johan Kuiper een toelichting geven op het feestprogramma dat in de laatste week van augustus zal losbarsten. Daarmee kwam een eind aan het officiële gedeelte van dit programma en u begrijpt dat er daarna nog een paar uurtjes gezellig werd nagepraat, dat kun je aan deze vereniging wel overlaten! Een gezellige en mooie eerste mijlpaal in dit voor ons zo bijzondere jaar!