Contributie en toegangsprijzen

Leden: Ieder lid van onze vereniging (uitgezonderd ere-leden) betaalt per verenigingsjaar € 6,- contributie. 

Een lidmaatschapskaart is ook gezinskaart, maar geldt alleen voor ouders met kinderen tot en met 15 jaar. Zijn de kinderen 16 jaar of ouder, dan kunnen zij zelfstandig lid worden.

Iemand die pas lid wordt als de ijsbaan geopend is, betaalt dan € 2,- inschrijfgeld, dus € 8,- voor het eerste jaar. De contributie wordt in principe per automatische incasso geind, het bedrag wordt jaarlijks medio oktober van uw rekening afgeschreven. Het IBAN nummer van de IJsvereniging Assendelft is: NL64 RABO 0304 1572 44.

Donateurs betalen € 2,- per jaar, maar mogen daarvoor niet op de ijsbaan gaan schaatsen, en ook hun kinderen niet. Donateurs mogen gratis aanwezig zijn bij evenementen op de ijsbaan. Alleen bij uitzonderlijk dure evenementen kan het bestuur van leden en donateurs een toegangsprijs vragen, om dan de kosten enigszins te beperken.
Het bestuur verzoekt leden en donateurs dringend om steeds de lidmaatschapskaart mee te nemen naar de ijsbaan.


De toegangsprijs voor de ijsbaan voor niet-leden bedraagt € 2 ,-.  Een overdag gekocht toegangsbewijs geldt niet 's avonds.